Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj numer swojego telefonu komórkowego:
+48
-
-
W związku z zainteresowaniem Państwa ofertą, proszę o kontakt telefoniczny.
Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Jedynie do Ciebie oddzwonimy

Jako doświadczona agencja marketingu internetowego oferujemy tworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do Informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Strony podmiotowe BIP posiadają ujednolicony układ umożliwiający łatwe odnalezienie w szczególności takich informacji publicznych, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje.

Realizacje

Jakie są nasze strony BIP?

funkcjonalne i czytelne nawet dla użytkowników z podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera

responsywne, czyli dostosowujące się do każdego urządzenia (komputer, smartfon, tablet)

dostępne dla każdego nawet dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (np. niewidomych) czyli zgodne ze standardem WCAG 2.1

spersonalizowane (możliwość dodania loga/herbu; dostosowania kolorów, zmiany elementów graficznych np. banera i zdjęć)

bezpieczne, czyli chronione w sposób uniemożliwiający zniszczenie lub modyfikację publikowanych informacji publicznych przez osoby nieuprawnione

łatwe w zarządzaniu za pomocą wygodnego panelu administracyjnego

Charakterystyka naszego produktu

Dziennik zmian prowadzony w sposób automatyczny

Strony BIP wyposażone są w mechanizm dziennika, w którym zostają odnotowane zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych na serwisie.

Dynamiczne menu

Administratorzy strony mogą dostosować menu według własnych preferencji tak, by jak najlepiej spełnić wymóg mówiący o możliwości odnalezienia informacji publicznych.

Wielu administratorów systemu, różne poziomy dostępu

Zarządzać stroną BIP może wiele osób – osoba z pełnym dostępem do usługi może utworzyć dowolną ilość nowych użytkowników oraz zarządzać poziomem ich dostępu.

Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

W cenie produktu otrzymują Państwo instrukcję korzystania ze strony głównej BIP stworzoną w naszej firmie.

Wsparcie techniczne po wdrożeniu

Oferujemy wsparcie techniczne (płatne dodatkowo).

Moduł wyszukujący

Element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie.

Moduł administracyjny

Opracowany przez nas, intuicyjny system zarządzania treścią CMS, pozwala zarządzać informacjami publicznymi publikowanymi na stronie z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu. Praca w naszym panelu administracyjnym jest intuicyjna i daje szerokie możliwości w kreowaniu zasobów strony.

Instrukcja obsługi CMS

Nasz CMS jest łatwy i intuicyjny, ale rozpoczęcie pracy w nowym systemie zawsze tworzy pewne wątpliwości. Aby je rozwiać, w cenie produktu oferujemy instrukcję obsługi panelu administracyjnego w formacie PDF.

Szkolenie z WCAG (opcjonalne)

Strona BIP musi być dostępna dla każdego, czyli zgodna ze standardem WCAG, jednak nawet najlepiej przygotowany technicznie serwis internetowy może stać się niedostępny, jeśli teksty przypominają urzędowy żargon a układ treści jest chaotyczny. Z tego powodu oferujemy opcjonalne szkolenie z zasad redagowania treści na dostępnym serwisie internetowym.

CENNIK

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA


120 zł netto

W PAKIECIE OFERUJEMY:

spersonalizowana szata graficzna (możliwość dodania logo/herbu instytucji, dostosowania m.in. kolorystyki strony, zdjęcia w tle)

hosting

instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

instrukcja obsługi panelu administracyjnego

aktualizacje panelu administracyjnego

wsparcie techniczne (płatne dodatkowo 150 zł netto/h)

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA


od 3499 zł netto

W PAKIECIE OFERUJEMY:

spersonalizowana szata graficzna (możliwość dodania logo/herbu instytucji, dostosowania m.in. kolorystyki strony, zdjęcia w tle)

instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

instrukcja obsługi panelu administracyjnego

wsparcie techniczne (płatne dodatkowo 150 zł netto/h)

hosting (opcja płatna dodatkowo w zależności od potrzeb)

Kontakt

Optimal IT Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, ul. Wałowa 3
NIP: 5482657220
KRS: 0000399824

lub zostaw dane do kontaktu

*pola wymagane

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązuje  Polityka prywatności  oraz  Warunki korzystania z usług Google.

FAQ

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) musi być utrzymywana przez instytucje sektora publicznego oraz inne organizacje, które realizują zadania o charakterze publicznym.

W praktyce podmiotami zobligowanymi do publikowania informacji w serwisie BIP są: urzędy gmin, miast i powiatów; jednostki samorządu terytorialnego; jednostki administracji rządowej: ministerstwa, agencje rządowe i inne organy państwowe; jednostki sektora publicznego: szpitale, szkoły, uczelnie, instytucje kulturalne i inne jednostki finansowane z funduszy publicznych. Do utrzymywania stron podmiotowych BIP mogą też być zobowiązane firmy państwowe: spółki skarbu państwa i inne firmy częściowo lub w pełni zależne od państwa.

Obowiązek ten określony został w ustawie o dostępnie do informacji publicznej. Każda jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań publicznych musi udostępniać informacje publiczne w BIP.

Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do podmiotu publicznego, która prowadzi dany BIP. Nowa strona BIP ma zawierać wszystkie informacje wymagane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę o informatyzacji działalności jednostek sektora publicznego.
Zamieszczane informacje muszą być ponadto aktualne. W praktyce, oznacza to konieczność dokładnego przyjrzenia się treściom zamieszczonym na poprzedniej stronie BIP. Część z nich może być nieaktualna, w większości przypadków jednak przenoszenie treści ułatwia użytkownikowi odnalezienie informacji, które już zna i zmniejsza szansę na utratę danych.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070100068

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011121198

Ustawa o ochronie danych osobowych
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Ustawa o podpisie elektronicznym
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011301450

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

Wytyczne WCAG 2.1
www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/

Kim jesteśmy?

Jesteśmy agencją marketingu internetowego z wieloletnim doświadczeniem. Projektujemy i wdrażamy strony internetowe, sklepy oraz aplikacje mobilne. Zajmujemy się także szeroko pojętym marketingiem cyfrowym. Pracujemy dla klientów komercyjnych i instytucjonalnych. W naszym portfolio znaleźć można wiele stron internetowych zrealizowanych dla administracji publicznej. Tworzymy strony zgodne ze standardem WCAG 2.1 a także szkolimy administratorów tych stron z prawidłowego redagowania treści.

Poznaj nas lepiej: optimalit.pl